Az érintésvédelmi felülvizsgálat szabályozása

 Az érintésvédelem / áramütés elleni védelem felülvizsgálatát  a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet írja elő kötelező jelleggel:
"A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem / áramütés elleni védelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a tulajdonos / üzemeltető a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik. Az ellenőrző felülvizsgálatot, az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal."

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
- áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel
- kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel  
- a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel  
- egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.


A felülvizsgálat és dokumentálás folyamata

Az árajánlat adás előtt a feladat jellegétől függően helyszíni felmérést végzünk, amelyet követően egyedi, pontos árajánlatot készítünk.

Ajánlatkérés 

Megrendelés vagy szerződés kötés követően a helyszíni méréseket és az érintésvédelmi minősítő irat elkészítését az MSZ HD 60364:2007 szabvány ajánlása alapján végezzük. A minősítő iratot  nyomtatott és elektronikus formában készítjük el, amely tartalmazza a részletes mérési jegyzőkönyvet.


Tájékoztató árak

A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, mérési pontok száma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg. A vizsgálat volumenétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes díjakat ajánlunk.

Érintésvédelmi felülvizsgálat alapdíj: 18.000 - 25.000 Ft +áfa / telephely vagy épület

Mérési pontok műszeres mérése: 95 - 150 Ft + áfa / mérési pont (a mérési pontok számától függően)