VILLAMOSFÜLVIZSGÁLAT.HU (Vállalkozás)

Dobó Sándor egyéni vállalkozó minőségpolitikája

 

Tudatában vagyunk annak, hogy a mind magasabb vevői igényeknek csak egy folyamatosan fejlődő vállalkozás képes megfelelni.

Vállalkozásunk elsődleges szempontnak tartja, hogy vevőink mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok szakszerűségével és minőségével, ezért alapelveink között a vevőközpontúság kiemelt hangsúlyt kap.

A jövőbeni biztos és hatékony működésünk érdekében szükségünk van egy minden munkatársunk által követendő irányra. Ebből a célból vállalkozásunk az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint működő minőségirányítási rendszert vezetett be. A vállalkozás a tevékenység professzionális minőségét és annak folyamatos fejlesztését elsőrendű feladatának tekinti.

Alapelveink:

-  A feladatok ellátásához folyamatosan biztosítjuk a szükséges mérnöki és technológiai feltételeket.

-  A vállalkozás jó hírnevét munkavégzésünk során mindenkor igyekszünk megőrizni.

-  Törekszünk a tevékenységünkhöz kapcsolódó jogszabályok, szabványok mindenkori betartására.

-  Partnereinkkel és szakértőinkkel kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk, céljaink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy ők is azonosuljanak törekvéseinkkel.

-  A vállalt határidőt és a szerződéses feltételeket mindenkor betartjuk, megbízható és felelősségteljes munkavégzéssel.

-  Vállalkozásunk a minőségirányítási rendszerének működése során alkalmazza a folyamatszemléletű megközelítést és a kockázatalapú gondolkodásmódot.

- Olyan vezetési irányítási rendszert működtetünk, amelynek alapeleme a folyamatainkkal összefüggő kockázatok és lehetőségek kielégítő kezelése, a vállalkozás környezetét és az érdekelt felek elvárásait, követelményeit figyelembe véve.

- A vállalkozás minőségirányítási rendszerét, működési folyamatait folyamatosan fejlesztjük, a kockázatokok ismeretében minőségcélokat tűzünk ki, amelyeket folyamatosan átvizsgálunk teljesítés szempontjából.

A minőségpolitikában foglaltak megvalósítása minden munkatársunkra vonatkozóan kötelező érvényességű.

Debrecen, 2019. 06. 03.

             

Dobó Sándor e.v.

Villamosmérnök – felülvizsgáló

Villamosfelülvizsgálat.hu