Robbanásbiztos villamos berendezések szabványossági felülvizsgálat szabályozása

 A robbanásbiztos villamos berendezések és gyártmányok szabványossági felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő kötelező jelleggel.

 

A felülvizsgálat és dokumentálás folyamata

1. Adatgyüjtés / adatbekérés.

A feladat jellegétől és komplexitásától függően az ajánlat megadása előtt helyszíni felmérést végzünk, amely során megvizsgáljuk az épület / építmény robbanásveszélyes zónáinak kiterjedését iiletve a robbanásbiztos berendezéseket és gyártmányokat.

2. Részletes árajánlat elkészítése

Az írásos ajánlat tartalmazza a vizsgálandó berendezés pontos meghatározását, a felülvizsgálat egyösszegű díját, a teljesítés helyét és határidejét illetve a fizetési feltételeket. Az árajánlat készítése minden esetben ingyenes. Az ájánlatot elektronikus formában készítjük el és email-ben küldjük el az ügyfeleknek. Telefonos megkeresés során csak szakmai tájékoztatást nyújtunk, árajánlatot csak írásban készítünk és adunk.

3. Megrendelés fogadása / szerződés kötés

Az elküldött árajánlat elfogadásáról elektronikus választ kérünk, amely megérkezését mi telefonon vagy email-ben visszaigazolunk. Jelentős volumenű vagy több típusú felülvizsgálatot magába foglaló feladat esetén vállalkozói szerződést kötünk.

4. Helyszíni felülvizsgálat és mérések elvégzése

A helyszíni felülvizsgálatot minden esetben előre egyeztetett időpontban és időtartamban végezzük el. A méréseket a legkorszerűbb méréstechnikai eszközökkel és minimalizált üzemi kieséssel végezzük el. 

5. Dokumentálás / átadás - átvétel

A felülvizsgálati dokumentációt a Magyar Eltktrotechnikai Egyesület (MEE) által javasolt formátumban az OTSZ és TvMI előírásai alapján készítjük el. A dokumentációt  papír alapú nyomtatott és elektronikus formában is átadjuk ügyfeleinknek, amelyek tartalmazzák a részletes mérési jegyzőkönyveket is.

Kérje ajánlatunkat!