Az erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálat szabályozása

 Az erőáramú berendezések szabványossági (tűzvédelmi) felülvizsgálatát az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő kötelező jelleggel:

A felülvizsgálatot az alábbi gyakorisággal kell elvégezni:

- az (1) robbanásveszélyes besorolású építményben, szabadtéren legalább 3 évenként

- a (2) tűzveszélyes és (3) nem tűzveszélyesbesorolású építményben, szabadtéren legalább 6 évenként  

A felülvizsgálat és dokumentálás folyamata

Az árajánlat adás előtt a feladat jellegétől függően helyszíni felmérést végzek, amelyet követően egyedi, pontos árajánlatot készítünk. 

Ajánlatkérés 

Megrendelés vagy szerződés kötés követően a helyszíni vizsgálatokat és a szabványossági minősítő irat elkészítését az OTSZ és TvMI valamint az MSZ HD 60364:2017 szabvány ajánlása alapján végzzük. A minősítő iratot  nyomtatott és elektronikus formában készítjük el, amely tartalmazza a részletes mérési jegyzőkönyvet.


Tájékoztató árak

A felülvizsgálati díjat az vizsgált erősáramú berendezések jellege, minősítési pontok száma és a hálózat egyéb paraméterei határozzák meg. A vizsgálat volumenétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes díjakat ajánlunk.

Erősáramú szabványossági / tűzvédelmi felülvizsgálat alapdíj: 25.000 Ft +áfa / telephely vagy épület

Minősítési pontok vizsgálata: 95 - 150 Ft + áfa / minősítési pont (a minősítési pontok számától függően)