Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat szabályozása

 Az épületek, építmények villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatát az  54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) szabályozza.


nem norma szerinti felülvizsgálat: Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) hatályba lépése előtt, nem norma szerint létesített épületek villámvédelmi felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő szabvány alapján kell elvégezni.

A villámvédelmi felülvizsgálat gyakoriságát az OTSZ az alábbi gyakorisággal írja elő:

- az (1) robbanásveszélyes besorolású építményben, szabadtéren legalább 3 évenként

- a (2) tűzveszélyes és (3) nem tűzveszélyesbesorolású építményben, szabadtéren legalább 6 évenként  


norma szerinti komplex felülvizsgálat:

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a létesítés során, a később eltakarásra jerülő részek eltakarása előtt, a létesítést követően az átadás előtt, a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését vagy különleges eseményt követően kell elvégezni.

- az (1) robbanásveszélyes besorolású építményben, szabadtéren legalább 3 évenként

- a (2) tűzveszélyes és (3) nem tűzveszélyesbesorolású építményben, szabadtéren legalább 6 évenként  

a)

A felülvizsgálat és dokumentálás folyamata

Az árajánlat adás előtt a feladat jellegétől függően helyszíni felmérést végzünk, amelyet követően egyedi, pontos árajánlatot készítünk. 

Ajánlatkérés 

Megrendelés vagy szerződés kötés követően a helyszíni vizsgálatokat és a szabványossági minősítő irat elkészítését az  OTSZ és a vonatkozó szabványok ajánlása alapján végzzük. A minősítő iratot  nyomtatott és elektronikus formában készítjük el, amely tartalmazza a részletes mérési jegyzőkönyvet.


Tájékoztató árak

A felülvizsgálati díjat az vizsgált épület és a villámvédelmi berendezés paraméterei határozzák meg. A vizsgálat volumenétől és több felülvizsgálat egy időben történő elvégzésétől függően kedvezményes díjakat ajánlunk.

nem norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálat alapdíj: 25.000 Ft +áfa - tól / épület (az épület és villámvédelmi rendszer felépítésétől függően)

norma szerinti komplex villámvédelmi felülvizsgálat: 30.000 Ft +áfa - tól / épület (az épület és villámvédelmi rendszer felépítésétől függően)